دانلود فیلم آموزش ریاضی مهندسی به زبان فارسیImg

این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است وشامل دو بخش کلی میشود. در بخش اول با عنوان آنالیز فوریه به بررسی سری فوریه ، انتگرال فوریه و تبدیلات فوریه و در بخش دوم به بررسی توابع مختلط می پردازد.118

 

مجموعه: دانشگاه صنعتی شریف

تعداد ویدئو ها : 22 ویدئو

 


این بخش فقط برای اعضا نمایش داده می شود!