آموزش و فیلم های مستند از ترانسفورماتورهای قدرت DVD 15

فیلم آموزش و فیلم های مستند از ترانسفورماتورهای قدرت DVD 15

 

1-فیلم مستند شرح انواع ترانسفورماتورهای قدرت(فارسی) 2-شرح کامل ساختار ترانس به صورت عملی و تئوری(فارسی) 3-ساخت ترانسفورماتوره ای قدرت (فارسی)
4-نحوه ساخت ترانسفورماتور قدرت 5-نحوه نصب تپ چنچر ترانس قدرت 6-انمیشن نحوه نصب ترانسفورماتور های قدرت در پست
7-ترانسفورماتور جریان 8-شرح ساختمان ترانسفورماتورهای قدرت 9-مستند ساخت ترانسفورماتورهای فشار ضعیف توزیع
10-نحوه عملکرد تپ چنچر در شبکه برق سراسری 11-خطرات ترانسفورماتور و ایمنی ترانس قدرت 12-معرفی ترانس پست برق
13-نحوه ساخت ترانس 7.5 کیلو ولتی (برای خانه) 14-مستند تست ترانسفورماتور قدرت 15بررسی اتصال ترانس 600 کیلو ولت آمپری

 

ارسال شده در چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۳:۴۶ بعد از ظهر توسط shaghayegh