دانلود رایگان پاورپوینت خازن گذاری در شبکه برق

دانلود رایگان پاورپوینت خازن گذاری در شبکه برق

 استفاده از خازن‌ها به عنوان تولیدکننده بار راکتیو به منظور تنظیم و کنترل ولتاژ و جلوگیری از نواسانات قدرت در شبکه‌ها و تصحیح ضریب قدرت در مصرف کننده‌ها به علت ارزانی و سادگی سیستم آن، بسیار متداول است. در یک مصرف کننده الکتریکی غیراهمی بین ولتاژ و جریان، اختلاف فازی وجود دارد. جریانی که مصرف کننده از شبکه می‌کشد دو جزو اکتیو Ip و راکتیو Iq دارد. 


حال اگر خازنی را به دو سر بار، متصل کنیم جریانی از شبکه می‌کشد که در خلاف جهت جریان راکتیو بار است؛ لذا جریان راکتیوی که از شبکه کشیده میشود کاهش می‌یابد. در این شرایط زاویه جدید بین جریان و ولتاژ تقلیل مییابد. به عبارت دیگر در شرایط جدید، ضریب توان cos φبزرگتر شده است. هر اندازه زاویه (φ) کوچکتر باشد متناسب با آن، قدرت اکتیو بیشتر و قدرت راکتیو کمتر خواهد شد.

مزیت های استفاده از خازن:

خازنهای مورد استفاده در شبکه‌های برق دارای اثرات مختلفی هستند که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
ـ. کاهش مولفه پس فاز جریان مدار
ـ. تنظیم ولتاژ و ثابت نگهداشتن آن به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت به دستگاه‌ها
ـ. کاهش تلفات سیستم (RI^2) به دلیل کاهش جریان
ـ. کاهش توان راکتیو در سیستم به دلیل کاهش جریان
ـ. بهبود ضریب توان شبکه
ـ. به تعویق انداختن و یا به طور کلی حذف کردن هزینههای لازم برای ایجاد تغییرات در سیستم
ـ. افزایش درآمد ناشی از افزایش ولتاژ و جبران بار راکتیو
 
پاورپوینت خازن گذاری در شبکه برق را دانلود کنید.
ارسال شده در دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۸:۵۶ بعد از ظهر توسط shaghayegh