بازدیدها: 339 درگفت و گو با مسئولان مطرح شد : استقرار باجه بانک ملی در خوشاب، لنگ 20 میلیون تومان علی اکبر ملکی- در حالی که هر روز جمع زیادی  از مردم خوشاب در ایام شیوع کرونا برای انجام کارهای ضروری  بانکی به اجبار به سبزوار سفر می‌کنند اما به […]

بازدیدها: 315 گزارشی درباره خاک برداری وماسه برداری غیرمجاز درشهرستان خوشاب گودال های خطرناک درسلطان آباد علی اکبر ملکی- در حالی زمستان در شهرستان خوشاب آغاز شده است که گودال های عمیق ایجاد شده به عمق 10 متر به دلیل خاک برداری و ماسه برداری غیر اصولی در مسیر ورودی […]

بازدیدها: 215 پیگیری گلایه کشاورزان یک شهرستان افزایش بی رویه دستمزد تراکتورها درخوشاب و پاسخ جهاد کشاورزی علــی اکبر ملکــی- در حالــی که گرانی افســار گســیخته برخــی از نهــاده های کشــاورزی کمر کشــاورزان را خم کردهاســت، افزایش خودســرانه و بــی رویــه دســتمزد تراکتورها در برخــی از مناطــق شهرســتان خوشــاب باعــث […]

بازدیدها: 565داستان تکراری دانش‌آموزان محروم از زیرساخت‌های آموزشی مطلوب در حالی که از ابتدای سال جاری با شیوع کرونا مدارس با حضور معلمان و دانش‌آموزان آغاز شده بود، اما آموزش‌های حضوری دوام زیادی نیافت و با قرمز شدن شهرستان‌ها یکی پس از دیگری مدارس تعطیل شدند و آموزش‌ها رنگ و […]

بازدیدها: 2169مهر گزارش می‌دهد؛ دست خالی بهورزان در مقابله با کرونا/ مسئولان سکوت می‌کنند! سبزوار ـ نبود مواد ضدعفونی و کمبود ماسک در خانه های بهداشت سبزوار و عدم رسیدگی به مشکلات بهورزان در روزهای کرونایی باعث می شود تا سراغ مسئولان برویم ولی با عدم پاسخگویی مسئولان مواجه شدیم! […]