کاربردهای GIS در صنعت برق

 کاربردهای GIS در صنعت برق

مزایا:

دید سه بعدی منطقه

تعیین مسیر بهینه خط انتقال

انتخاب بهترین مکان نصب دکلها

تعیین فاصله یک دکل / پست و .... ، نسبت به عوارض

دیگر ( شهر، دکل، پست و ...)

 


دانلود-DOWNLOAD

ارسال شده در دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۵۴ بعد از ظهر توسط shaghayegh