سوالات پایان ترم بررسی سیستم های قدرت 1

دکتر سپهر سلطانی

 

دانشگاه آزاد سبزوار

 

قسمت دوم

 

کسانی که در سبزوار در رشته برق درس خوانده اند و می خوانند قطعا دکتر سلطانی نامی آشنا برایشان است

 

در این پست نمونه سوالات پایان ترم این استاد بزرگوار قرار داده شده است