نتایج رسمی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

تعداد آرای ماخوذه: 41/220/131
تعداد آرای صحیح: ---

نام  کد نامزد تعداد آراء
سید مصطفی آقامیرسلیم- مشهور به میرسلیم 33 478.215 
حسن روحانی (رئیس جمهور دوره دوازدهم) 55 23.549.616 (57%)
سید ابراهیم رئیس الساداتی- مشهور به رئیسی 66 15.786.449 (38.5%)
سید مصطفی هاشمی طبا 88 215.450