فیلم آموزشی ADS-4

 

آموزش نصب و کرک

 

فارسی-6 دقیقه

 

 


دانلود فیلم آموزش

ADS-4

 

فیلم آموزش نرم افزارADS-3 (How to Design RF and Microwave )

فیلم آموزش -Low Pass Filter Eample-ADS-2

فیلم آموزش نرم افزار -How to find IP3 with simulation-ADS-