105-پروژه کنترل وسایل برقی از طریق کامپیوتر

 

این پروژه مربوط به طراحی و ساخت کنترل لامپ ها با رایانه می باشد.
این پروژه داراي دو قسمت نرم افزار ،سخت افزار می باشد.
نرم افزار این پروژه با برنامه ویژوال بیسیک 6 نوشته شده.


 


 قسمت اصلی سخت افزار بر عهده میکروکنترلرAVR  می باشد که واسط بین رایانه و دستگاه هاي جانبی
در این پروژه سعی شده است که لامپهاي روشنایی را کنترل کرد.
هدف ما در اجراي این پروژه کنترل هر تعداد لامپ میباشد.

ESABZEVAR.IR

دانلود DOWNLOAD