فیلم آموزش تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نيمه رسانا جلسه 3

 

جلسه سوم کلاس آنلاین دانشگاه حکیم سبزواری

 

رشته کارشناسی ارشد الکترونیک


دانلود قسمت سوم -1

دانلود قسمت سوم -2

 

 

جزوه درس تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نيمه رسانا