دانلود کتابهای کمیاب مکاترونیک و رباتیک

 

در این پست  از الکترونیک سبزوار مجموعه کتاب های الکترونیکی (Ebook) مرتبط با رشته ی رباتیک و مکاترونیک که بعضی از آن ها مراجع درسی در دانشگاه های نیز معتبر می باشد، جهت دانلود رایگان در اختیار دوستان عزیز قرار داده شده است.

دانلود برخی از این کتاب ها در فضای اینترنت بسیار سخت بوده و شاید مدت ها دنبال آن می گشته اید….

 

جهت مشاهده لیست کامل کتاب ها و دانلود رایگان آن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 


الکترونیک سبزوار حجم
Amphibionics Build Your Own Biologically Inspired Reptilian Robot - Karl Williams.pdf 6.3 مگ
Anatomy of a Rrobot - Charles M Bergren.pdf 4.6 مگ
Autonomous Mobile Robots - Shuzhi Sam Ge & Frank L Lewis.pdf 26.0 مگ
Build a Remote Controlled Robot - David R Shircliff.pdf 1.9 مگ
Build Your Own Combat Robot - Pete Miles.pdf 7.8 مگ
Cells and Robots - Milutinovic and Lima.pdf 6.2 مگ
CNC Robotics - Geoff Williams.pdf 56.1 مگ
Concise Encyclopedia of Robotics - Stan Gibilisco.pdf 1.9 مگ
Control of Intelligent Robotic Interfaces - Cristian Secchi.pdf 2.4 مگ
Control of Single Wheel Robots - Yangsheng Xu & Yongsheng Ou.pdf 5.4 مگ
CRC Press - Mechanical Engineering Handbook - Robotics.pdf 1.7 مگ
CRC Press - Opto-Mechatronic Systems Handbook.pdf 55.3 مگ
CRC Press - Robotics and Automation Handbook.pdf 24.7 مگ
CRC Press - The Mechatronics Handbook.pdf 50.0 مگ
Designing Mobile Autonomous Robots - John Holland.pdf 7.2 مگ
Designing Sociable Robots - Cynthia L Breazeal.pdf 3.4 مگ
Efficient Collision Detection for Animation and Robotics - Ming C Lin.pdf 946.1 کيلو
Embedded Robotics - Thomas Braunl.pdf 5.8 مگ
Environment Learning for Indoor Mobile Robots - Andrade Cetto & Sanfeliu.pdf 6.1 مگ
Fundamentals of Robotic Mechanical Systems - Jorge Angeles.pdf 25.8 مگ
Fundamentals of Robotics Linking Perception to Action - Ming Xie.pdf 35.9 مگ
Handbook of Geometric Computing - Eduardo Bayro Corrochano.pdf 11.7 مگ
Informatics in Control, Automation and Robotics I - Braz J.pdf 6.1 مگ
Intelligent Autonomous Robotics - A Robot Soccer Case Study - Peter Stone.pdf 1.8 مگ
Introduction to AI Robotics - Murphy R.R.pdf 13.8 مگ
Introduction to Autonomous Mobile Robots - Siegwart Nourbakhsh.pdf 7.7 مگ
Introduction to Robotics Mechanics and Control - J J Craig.djvu 2.8 مگ
Introductory Robotics - J M Selig.djvu 1.1 مگ
LEGO Mindstorms Masterpieces - Building and Programming Advanced Robots.pdf 19.0 مگ
Mechantronics An Introduction - Robert H Bishop.pdf 15.3 مگ
Mechatronic Systems - Georg Pelz.pdf 3.1 مگ
Mechatronics - A Preumont.pdf 2.3 مگ
Mobile Robots Inspiration to Implementation - Flynn and Jones.pdf 32.9 مگ
Modern Robotics Building Versatile Macines - Harry Henderson.pdf 5.6 مگ
PDA Robotics - Douglas H Williams.pdf 3.0 مگ
PIC Robotics - John Iovine.pdf 31.9 مگ
Robot Builders Bonanza - Gordon Mccomb.pdf 11.6 مگ
Robot Mechanisms and Mechanical Devices Illustrated - Paul E Sandin.pdf 6.7 مگ
Robot Motion and Control - M Thoma & M Morari.pdf 23.6 مگ
Robot Vision - Stefan Florczyk.pdf 2.4 مگ
Robotics Demystified - Edwin Wise.pdf 7.0 مگ
Robotics Designing the Mechanisms for Automated Machinery - Sandier.pdf 10.3 مگ
Robots Androids and Animatrons - John Lovine.pdf 6.0 مگ
Scientific Methods in Mobile Robotics - Ulrich Nehmzow.pdf 5.8 مگ
Squeak Learn Programming with Robots - Stephane Ducasse.pdf 3.0 مگ
The Definitive Guide to Building Java Robots - Scott Preston.pdf 17.9 مگ
Underwater Robots - Gianluca Antonelli.pdf 7.8 مگ
Visual Perception and Robotic Manipulation - Taylor & Kleeman.pdf 6.6 مگ
Welding Robots Technology System Issues and Applications - J Norberto Pires.pdf 2.6 مگ

الکترونیک سبزوارesabzevar.ir

منبع : رباتیکال