در دشت لاله زاران -اثر بسیار زیبا و جدید از صادق آهنگران

کاری از حاج صادق آهنگران در رثای حضرت علی اصغر (علیه السلام). زبان حال کودکان مظلوم غزه که زیر بمباران جنایتکاران صهیونیست در خون خود می غلتند.

 

 

در دشت لاله زاران ...در شام غمگساران ...در چشم بی قراران باران گرفته باران

در خانه سپیده، خورشید نو دمیده، بیتی از آن قصیده، یا دیده یا شنیده، ای نور هر دو دیده، سرباز سر بریده

در دشت لاله زاران ...در شام غمگساران ...در چشم بی قراران باران گرفته باران

بر خاک پاک یاران... باران گرفته باران...

هر دم به جستجویی، دل می رود به سویی... دل می رود به سویی

روی بنفشه خویی لبخند لاله رویی لبخند لاله رویی

در خون شد آرزویی...فواره شد گلویی

از داغ نو بهاران باران گرفته باران...باران گرفته باران...

دانلود تصویری و صوتی